Scroll Top

Over WerkStation

Om uit te vinden of je nog steeds doet wat je leuk vindt, om het maximale uit jezelf en je werk te halen of om te zorgen dat je inzetbaar blijft in jouw eigen vak, is WerkStation.tv ontwikkeld.

Alle Publieke Omroep medewerkers, werkzaam op een arbeidsovereenkomst – ongeacht de duur hiervan – kunnen bij WerkStation terecht voor uitleg & advies en om direct aan de slag te gaan met je persoonlijk (loopbaan)ontwikkeling. Het WerkStation maakt onderdeel uit van het AWO-fonds Omroep.

Op WerkStation vind je trainingsaanbod, e-learnings, e-books en aanbod van loopbaancoaches. Maar ook de Omroepintermediair, vacatures, assessments en andere testen die je kunnen helpen om jezelf te ontwikkelen of bij het vinden van een nieuwe baan of opdracht.  Niet al het aanbod is gratis, mocht dat niet zo zijn dan is dat duidelijk aangegeven. Eventuele kosten kunnen betaald worden uit je Loopbaanbudget. Het enige wat je moet doen is je ‘product’ in de winkelwagen plaatsen, je winkelwagen openen en de overige stappen volgen. Aanvraag komt automatisch terecht bij WerkStation en je krijgt altijd een reactie op je aanvraag. WerkStation regelt financieel akkoord met de werkgever.

Kennismaken met Diane Driessen

Je kan wel stellen dat ik ongeveer geboren en getogen ben op het Mediapark, een echte mediavrouw barstensvol ervaring als productieleider/producer van prachtige programma’s bij voornamelijk de Publieke Omroep. Enkele jaren geleden ging het roer om en ben ik als projectmanager aan de slag gegaan. Uiteraard weer binnen de media want daar voel ik mij thuis. Mijn kracht is dat ik een volhouder ben die gaat voor het beste resultaat, bovendien integer en toegewijd.  Vanuit WerkStation zet ik met enthousiasme deze kracht in voor mijn collega’s en wil ik graag de verbindende factor zijn.

Je kunt mij bereiken door een contactformulier in te vullen, een mail te sturen aan vragen@werkstation.tv of bel mij op: 06 25 63 85 42.

Contact

  Regelingen

  CAO voor het omroeppersoneel

  .

  Sociale regeling

  Hier vind je alle regelingen die voor jou van toepassing zijn.

  Uitgelicht

  Artikel 35 – Loopbaantraject
  Werknemers die op arbeidsovereenkomst werkzaam zijn, hebben het recht om op kosten van de werkgever eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen, dan wel andere ontwikkelactiviteiten te ontplooien, zoals opleidings- en coachingsactiviteiten. De werkgever zal daartoe structureel een bedrag van € 200 per werknemer per jaar reserveren.
  Op bedrijfsniveau wordt de prioritering vastgesteld. Hierbij zal voorrang gegeven worden aan meest kwetsbare personen/groepen in de organisatie en rekening gehouden worden met werknemers die om hun moverende redenen in aanmerking willen komen voor dit budget. Voor werknemers van
  55 jaar en ouder kan dit budget ook aangewend worden voor pensioen of financieel advies, onder meer met het oog op een mogelijk keuze van de werknemer voor het toepassen van de PTO-regeling uit artikel 7 van deze CAO dan wel vervroegde pensionering.

  Omroepintermediair

  Artikel 50 – Omroepintermediair

  1. Werknemers (vooral) werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kunnen zich vanaf vier maanden voor het verstrijken van de looptijd van hun contract melden bij de omroepintermediair met een verzoek actief voor hen te bemiddelen naar een andere passende functie bij een bij deze CAO aangesloten omroepwerkgever.
  2. De bemiddelingstermijn bedraagt maximaal acht maanden en eindigt vier maanden na het einde van het dienstverband van de werknemer bij zijn eigen/vorige omroepwerkgever.
  3. Gedurende de bemiddelingsperiode heeft de werknemer toegang tot alle faciliteiten van het Werkstation. De omroepintermediair en de werknemer bespreken de mogelijkheid van het volgen van een (korte) opleiding via het Werkstation.