Scroll Top

Omgaan met lastig en grensoverschrijdend gedrag

Deze training wordt gegeven in het kader van project Nu voor strax!* Talent & Groei  en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van SZW. Deze training kost €484!

 

INHOUD

Daar waar mensen samenwerken met elkaar en/of een dienst verleend wordt aan de klant, ontstaan steeds vaker botsingen, wrijving en dus spanning. Door te leren hoe om te gaan met de spanning en hoe zorgvuldig te reageren, zorgen mensen beter voor zichzelf en daarmee tegelijkertijd ook beter voor het team en de sociale veiligheid in de werkomgeving. Van professionals wordt verwacht dat ze op een verantwoorde manier kunnen omgaan met lastige en/of spanningsvolle situaties. Dat ze in staat zijn hun gedrag af te stemmen op wat de situatie op dat moment nodig heeft. Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Zeker als het lastig of grensoverschrijdend gedrag van anderen betreft. In deze vaardigheidstraining van een dag leren de deelnemers om te gaan met spanning en emotie, hun grenzen te bewaken en aan te geven en adequaat te reageren op emotioneel of grensoverschrijdend gedrag.

 

DOELGROEP

Deze training is waardevol voor iedereen, voor elke professional.

DUUR

1 dag  van 2 dagdelen

WAT HEB JE ERAAN?

In deze vaardigheidstraining leren deelnemers:

  • Het verschil te herkennen tussen lastig en grensoverschrijdend gedrag,
  • Te herkennen en erkennen van wat de situatie aan persoonlijke spanning oplevert,
  • Om te gaan met deze spanning en hoe deze via zelfcontrole te reguleren,
  • Adequaat te reageren op emotioneel of grensoverschrijdend gedrag van de ander,
  • Dat er een duidelijke professionele grens is, en dat deze ook gehanteerd dient te worden door eenieder,
  • Op een kalme en assertieve manier duidelijke grenzen te stellen,
  • Zichzelf serieus te nemen, waardoor de kans vele malen groter is dat die ander dat ook doet/ gaat doen! En dus het lastige/grensoverschrijdende gedrag een halt toegeroepen wordt.

 

AANTAL DEELNEMERS

Gezien het onderwerp en de daarvoor vereiste veilige en vertrouwelijke omgeving is het aantal

deelnemers maximaal 8.

Het minimum aantal is 6 deelnemers

Werkvormen en naslagwerk:

In deze training wordt de persoonlijke weerbaarheid getraind waarbij theorie, discussies en met name ‘oefenen met’ elkaar afwisselen. Leren door te doen staat hierbij centraal.

De training wordt begeleid door een ervaren procestrainer en trainingsacteur die samen zorgen voor een interactieve, dynamische en veilige werksetting zodat deelnemers uit hun comfortzone komen en leren van en met elkaar.

TRAINERS
De training wordt verzorgd door Marc Geerts en Peter de Jong van Plateau bv.

*Met het project ‘NU voor strax!’ biedt WerkStation mogelijkheden voor talent & groei op maat. Wij geloven in het potentieel van mensen en zien het als onze verantwoordelijkheid de mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen en om actief bij te dragen aan hun groei. We ontdekken, stimuleren en benutten talenten.

NU voor strax! is toegankelijk voor iedereen die werkzaam is bij de publieke omroepen. Het doel is iedereen te prikkelen en uit te dagen om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te werken aan persoonlijke groei. Zodat je trots bent op wat je doet bij de publieke omroepen en gelukkig bent in je werk!

Binden, bloeien en groeien.

 

 

Datum

06 feb 2024

Tijd

9:15 inloop
09:30 - 17:00

Kosten

€484.00

More Info

Meld je aan

Locatie

Nader te bepalen

Organisator

Plateau
Meld je aan