Scroll Top

Formuleer je netwerkdoelen

Op papier hebben we allemaal een netwerk, maar in de praktijk doen we vaak maar wat. Goed netwerken is een kunst en vraagt om een duidelijke focus en doelen. Keuzes maken is daarbij van groot belang: wat wil je wel en niet bereiken met netwerken? Netwerken is een activiteit die vraagt om focus en een efficiënt gebruik van tijd en energie. Stel daarom duidelijke netwerkdoelen op en vergroot de kans dat je ze bereikt.