Scroll Top
Beker van talenscan

TalentScan

Deze vragenlijst brengt de score op 45 competenties in beeld. Een competentie is een cluster van kennis, vaardigheden en ervaring. De scores die je in jouw rapport leest zijn uitsluiten gebaseerd op je eigen opvattingen en geven weer in hoeverre je meent dat die competenties bij jou aanwezig zijn. Je krijgt inzicht waar je goed in bent en waar je minder goed in bent

De scores zijn gebaseerd op jouw eigen opvattingen. In deze test heb je ook de mogelijk om iemand anders dezelfde vragen voor jou te laten beantwoorden. Hierbij krijg je zicht op hoe anderen jou zien, waardoor je een nog beter beeld krijgt van je mogelijkheden.